Ranking - การจัดอันดับ
อันดับการเติมเงินประจำเดือน
อันดับ ผู้เล่น จำนวน
1 ___knxw 3,300.00 THB
2 zazaza4648 2,740.00 THB
3 prad2607 2,500.00 THB
4 barbeam23za 2,001.00 THB
5 tanny007x 2,000.00 THB
อันดับการเติมเงิน (ทั้งหมด)
อันดับ ผู้เล่น จำนวน
1 touo 8,100.00 THB
2 zttplanet 6,350.00 THB
3 tanny007x 6,000.00 THB
4 mistertopth 4,650.00 THB
5 pantza555 3,500.00 THB
เติมเงินล่าสุด
ผู้เล่น จำนวนเงิน
sombut4571 500.00 THB
laacute 45.00 THB
eznoo 50.00 THB
neverdie_it 100.00 THB
eikiwer 40.00 THB